Bibliografia

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej

oprac. Beata Piotrowska

O C H W A N O W S K I  A D A M – bibliografia podmiotowo – przedmiotowa obejmująca lata 1974-2011

adam_2

 

PRZEDMOWA

Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa opracowana została w układzie chronologicznym.

Zebrany materiał bibliograficzny podzielono na następujące działy:

 1. Bibliografia podmiotowa
 2. Książki
 3. Fragmenty (w antologiach)
 4. Wiersze w prasie
 5. Fraszki
 6. Proza
 7. Teatr
 8. Artykuły prasowe
 9. Bibliografia przedmiotowa

O biografii i twórczości:

 1. Fragmenty
 2. Artykuły prasowe
 3. Wywiady, rozmowy
 4. Nagrody, wyróżnienia
 5. Wiersze dedykowane A. Ochwanowskiemu

Przy zbieraniu materiału wykorzystano: Polską Bibliografię Literacką 1967-1989 oraz 1990-1995 (baza w Internecie), bazy komputerowe Biblioteki Narodowej w Warszawie i bazy Bibliografii Regionalnej Województwa Świętokrzyskiego tworzone w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, a także kartoteki Działu Informacji i Bibliografii Regionalnej (kartoteka Środowisko Literackie Kielecczyzny). Zbieranie materiałów zakończono 15 lutego 2011 roku.

Bibliografia zawiera 221 ponumerowanych pozycji i poprzedza ją wykaz tytułów uwzględnionych czasopism. Całość zamyka indeks osobowy. Liczby w indeksach odsyłają do numerów pozycji w tekście bibliografii.

WSTĘP

Adam Ochwanowski (ur. w 1952 roku w Złotej Pińczowskiej) – kielecki poeta, członek Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich, działacz i animator kultury, regionalista.

Jest pomysłodawcą i twórcą placówki kulturalnej – Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu. Jest autorem tomików poezji: „Dopóki Żyją matki” (1981), „Dotyk Madonny” (1984), „Północ” (1997), „Oswajanie świtu” (1997), „Ostatni seans z Julią” (2000), „Śpij kolędo, śpij…” (2002), „Erotyki i przytyki” (2003, 2008), „Siedem wierszy głównych” (2007), „Póki co…” (2008), „Bestiarium niebieskie albo Gwiezdny zwierzyniec czyli Zodiak przez Adama Ochwanowskiego wierszem ułożony” (2009), „Dwunastu gniewnych błaznów” (2010), a także książki „Las Vegas” (2009), zawierającej wiersze z tomu „Pawie pióra” oraz refleksji prozą z cyklu „Maskarada”. W 2009 roku opublikowana została książka „Z Dygasińskim przez Ponidzie” z fotografiami Andrzeja i Krzysztofa Pęczalskich i poezją Adama Ochwanowskiego.

WYKAZ TYTUŁÓW UWZGLĘDNIONYCH CZASOPISM

Akant. – Bydgoszcz ; Lublin

Akcent. – Lublin

Echo Dnia. – Kielce

Fakty. – Warszawa

Fraza. – Rzeszów

Gazeta Kielecka. – Kielce

Gazeta w Kielcach. – Kielce

Gazeta Wyborcza. – Warszawa

Gazeta Wyborcza – Kielce. – Kielce

Ikar. – Kielce

Kalejdoskop Tygodnia. – Kielce

Kamena. – Lublin

Kielce. – Kielce

Kurier Lubelski. – Lublin

Kurier Polski. – Warszawa

Literatura. – Warszawa

Myśl Polska. – Warszawa

Nowa Myśl Polska. –

Nowa Okolica Poetów. –

Nowe Książki. – Warszawa

Nowiny. – Krosno ; Przemyśl ; Rzeszów ;  Tarnobrzeg

Nowy Wyraz. – Warszawa

Odgłosy. – Łódź

Okolice. – Warszawa

Periphery. – Ann Arbor

Periphery. – Orchard Lake

Plotkarka. – Kielce

Poezja. – Warszawa

Poezja Dzisiaj. – Warszawa

Powiat Staszowski. – Staszów

Profile. – Rzeszów

Prometej. – Rzeszów

Przemiany. – Kielce

Radar. – Warszawa

Radostowa. – Starachowice

Rodowody. –

Rzeczpospolita. – Warszawa

7 Źródeł. – Pińczów

Słowo Ludu. – Kielce

Słowo Ludu. Magazyn. – Kielce

Sycyna. – Warszawa

Świętokrzyski Kwartalnik Literacki. –  Kielce

Teraz. – Kielce

Tu i Teraz. – Warszawa

Twórczość. – Warszawa

Tygodnik Kulturalny. – Warszawa

Tygodnik Nadwiślański. – Tarnobrzeg

Tygodnik Ponidzia. – Busko-Zdrój

Wiadomości Kulturalne. – Warszawa

Zeszyty Kieleckie. – Kielce

życie Literackie. – Warszawa.

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

 1. KSIĄŻKI
 2. Dopóki Żyją matki. – Łódź : Wydaw. Łódzkie na zlec. Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach, 1981. – 52, s. – (Biblioteka Świętokrzyska) Rec.: Nyczaj Stanisław: Bard nocy nie przespanych // Przemiany. – 1981, nr 9, s. 23.
 3. Dotyk Madonny. – Kielce : Wydawnictwo Łódzkie, 1984. – 63, s. – (Biblioteka Poetycka / Wydawnictwo Łódzkie) Rec.: J.D.: Inwokacja do człowieka // Przemiany. – 1984, nr 7, s. 37 ; Gołda Janusz: Teatr cieni // Okolice. – 1985, nr 6, s. 73-75 ; Jurkowski, Stefan.: Zręczność i wyobraźnia // życie Literackie. – 1985, nr 50, s. 10 ; Krzyżanowski J.: Dzień powszedni poezji // Nowe Książki. – 1985, nr 10, s. 88-91 ; Olszewski Tadeusz: Z sensem i do rymu // Tygodnik Kulturalny. – 1985, nr 19, s. 11 ; Stępień Jan // Tu i Teraz. – 1985, nr 17, s. 10 ; Soplica P. // Fakty. – 1986, nr 9, s. 10.
 1. Północ / poezja Adam Ochwanowski, Anna Chojnacka – plastyka. – Kraków : Oficyna Literacka : nakł. Marka Chojnackiego, cop. 1997. – 53, s. – (Biblioteka Peryferii) Rec.: Kozera Grzegorz : Poetycki powrót A. Ochwanowskiego. Między Ameryką a Złotą Pińczowską // Słowo Ludu (Wyd. A). – 1997, nr 266, s. 8 ; Żak Stanisław : Tyle naszego, co sobie wyśnimy // Ikar. – 1998, nr 3, s. 34 – 35.
 1. Erotyki i przytyki Wyd. 1. – Kielce : Oficyna Scriptum, 2003. – 71 s. : il. Wyd. 2. – Kielce : Oficyna Wydawnicza Scriptum 2008. – 74 s. : il. Fraszki.
 1. Śpij kolędo, śpij… – Kielce : Zakład Poligraficzno-Wydawniczy „U Poety”, cop. 2002. – 46, s. Rec.: Drzewucki Janusz // Twórczość. – 2003, nr 4, s. 97-99 ; (imi): Pastorałki dzisiejsze powstałe na Ponidziu // Słowo Ludu (Ponidzie i in.). – 2003, nr 24, s. 9 ; Kołodziej Ryszard : Kolęda rozpacz // Fraza. – R. 11, nr 2 (2004), s. 278-280 ; Krassowski Maciej : Ciemne wiersze Ochwanowskiego // Wiadomości Kulturalne. – 1997, nr 41, s. 21 ; Stanik Stanisław // Nowa Myśl Polska. -2003, nr 51/52, s. 15 ; Żak Stanisław // Ikar. – 2003, nr 3, s. 34.
 1. Ostatni seans z Julią. – Kielce : „Ston 2”, 2000. – 97, s. : il. Rec.: Drzewucki Janusz : życie, czyli nałóg pisania // Twórczość. – 2000, nr 11, s. 111-113 ; Kawiorski H. // Tygodnik Ponidzia. – 2000, nr z 5 maja, s. 8 ; Lenartowski Andrzej // Ikar. – 2000, nr 3, s. 34-35 ; Sowiński Krzysztof // Gazeta w Kielcach. – 2000, nr 56, s. 2 [dod. do Gazety Wyborczej Wyd. 3 2000 nr 56].
 2. Oswajanie świtu / Adam Ochwanowski. – Kielce : Scriptum, 1997. – 64 s. Rec.: (br.a): Itaka czy ziemia obiecana // Radostowa. – 1998, nr 3/4, s. 35 ; Drzewucki Janusz : Ameryka na peryferiach // Twórczość. – 1998, nr 11, s. 104-105 ; Kalandyk Mariusz : Ochwanowski // Nowa Okolica Poetów . – Nr 4 (1999), s. 275-278 ; Żak Stanisław // Ikar. – 1998, nr 3, s. 34-35 ; // Kalejdoskop Tygodnia. – 1998, nr 3, s. 14.
 1. Północ / Adam Ochwanowski. – Kraków: Oficyna Literacka ; Kraków : nakł. Marka Chojnackiego, 1997. – 53 s. : il. kolor. – (Biblioteka Peryferii) Rec.: Drzewucki Janusz : W Ameryce, czyli w Polsce // Twórczość. – 1998, nr 2, s. 114-116 ; Kalandyk Mariusz: Uwagi o śmierci niechybnej, czyli obecność na katastroficznym balu // Fraza. – 1997, nr 18, s. 183-185; Krassowski Maciej: Ciemne wiersze Ochwanowskiego // Wiadomości Kulturalne. – 1997, nr 41, s. 35.
 2. Polsko co… – Kielce, 2008 Rec.: Stanisław Stanik. // Myśl Polska. – 2009, nr 23/24, s. 20.
 1. Póki co… : wiersze wybrane i ulotne. – Kielce : Oficyna Wydawnicza Scriptum, 2008 . – 156 s. Rec.: Drzewucki Janusz: Co by było, gdyby cię nie było // Rzeczpospolita (W3). – 2008, nr 81, s. K 11 ; Stanik Stanisław: Daremność Ochwanowskiego // Myśl Polska. – 2009, nr 23/24, s. 20.
 1. Bestiarium niebieskie albo Gwiezdny zwierzyniec czyli Zodiak przez Adama Ochwanowskiego wierszem ułożony / [red. Jerzy Daniel]. – Kielce : Oficyna Scriptum, 2009. – 31 s. : il.
 2. Las Vegas / [red. Jerzy Daniel]. – Kielce : Oficyna Wydawnicza Scriptum, 2009. – 95, s. : il. Wiersze z tomu „Pawie pióra” oraz refleksje pisane prozą (cykl pt. „Maskarada”).
 1. Z Dygasińskim przez Ponidzie / [fot. Andrzej i Krzysztof Pęczalscy ; poezja Adam Ochwanowski]. – Chmielnik ; Kielce : Drukarnia PANZET, 2009. – s. : fot. kolor.
 1. Dwunastu gniewnych błaznów / Adam Ochwanowski ; il. Michał Imosa. – Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, 2010. – 32 s. : il. kolor.
 1. 2. FRAGMENTY (W ANTOLOGIACH)
 2. Cyrk ; Plag(i)a(t) // W: Bazar poetycki (debiuty). – Kielce, 1974. – S. 36-37
 3. Powrót ; Na ile // Bazar 2 : almanach poetycki. – Kielce, 1975. – S. 33-34
 4. Sumienia wyliczone // W: Plakat poetycki. – Kielce, 1975
 5. List do siostry // W: Okolice wyobraźni : almanach korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy / [wybór Roman Śliwonik ; wstęp Piotr Kuncewicz]. – Warszawa, 1980. – S. 77
 6. Wigilia (Ryśkowi Zamojskiemu) ; Czuwanie wigilijne Andrzejowi Rzepeckiemu) // W: Wigilie. – Kielce, 1982. – S. 17-19
 7. Debiuty poetyckie 1981 : antologia / wybór, oprac. i red. J. Leszin-Koperski, A. K. Waśkiewicz. – Warszawa, 1983 M.in. wiersz (e)? A. Ochwanowskiego.
 8. Wigilia za bramą // W: Wigilie 2. – Kielce, 1984. – S. 13
 9. Chwila zadumy po śmierci filozofa // W: Pejzaż polski : Jarmark Poezji o Laur „Prometeja” 1970-1983. – Rzeszów: Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, 1990. – S. 105
 10. Perspektywy wigilijne // Bazar 7 : almanach literacki / wyboru dokonali: Krystyna Cel, Stanisław Nyczaj. – Kielce, 1998. – S. 75-76
 11. Wigilia 77 ; Pieśń o podróży ; W moim teatrze ; Droga do Polski ; Maskarada ; List do siostry ; Boże coś Polskę… ; Wódka z weteranem ; Opowieść żydówki z Chicago ; ; Demokratyczny sukces ; e-mail-j. christ @ new york, com ; Czas ; Powtórka z Broniewskiego ; Résumé // W: Współcześni pisarze Kielecczyzny : antologia / wybór Krystyna Cel, Jan Lechicki, Stanisław Nyczaj, Irena Żukowska-Rumin. – Kielce, 2000. – S. 339-350
 12. Zodiak (znaki zodiaku) // W: Kalendarz Świętokrzyski 2005 / red. Jerzy Daniel. – Kielce, 2004. – S. 194-205
 13. Stec Elżbietą. Pamięć o nich trwa : ludzie w regionie świętokrzyskim i w poezji. – Kielce : Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska, 2009 r. Z treści : s. 116 : Droga do Polski ; s. 206 : Nie będzie… ; s. 337 : Pławienie koni.
 14. WIERSZE W PRASIE
 15. Cyrk // Słowo Ludu. – 1974, nr 145, s. 4
 16. Lalka // Słowo Ludu. – 1974, nr 299, s. 3
 17. Przeniósł chłop dwa kamienie… ; Śmiercią młodej dziewczyny normalnie

zainspirowany ; Widziałem // Słowo Ludu. – 1974, nr 124, s. 4

 1. Powrót z Pińczowa // Przemiany. – 1974, nr 12, s. 15
 2. Co powiem // Kamena. – 1975, nr 23, s. 11
 3. Nadzieja // Słowo Ludu. – 1975, nr 69, s. 5
 4. Wizyta // Tygodnik Kulturalny. – 1975, nr 38, s. 9
 5. Miejsce ; Oczekiwanie // Przemiany. – 1976, nr 3, s. 15
 6. Spotkania (Autorowi „Zalewajki” R. Miernikowi w odpowiedzi) // Słowo Ludu. – 1976, nr 53, s. 4
 7. Chwila zadumy… // Kurier Lubelski. – 1977, nr 160, s. 4. Nagroda w Turnieju Jednego Wiersza w ramach IV Lubelskiej Biesiady Literackiej w Gardzienicach.
 8. Pytania intymne ; Możliwość I // Przemiany. – 1977, nr 8, s. 15
 9. Zaklęcia ; [niejedna kocham krzyczała po nocy…] ; Przesłanie // Przemiany. – 1977, nr 8, s. 18
 10. Antyfona do kundla // Przemiany. – 1978, nr 4, s. 15 ; // Tygodnik Kulturalny. – 1982, nr 23, s. 9
 11. Donos do przyjaciół // Twórczość. – 1978, nr 6, s. 6
 12. Idyliada (H. Natońskiemu) // Nowy Wyraz. – 1978, nr 11, s. 5-7
 13. Możliwość I. // Nowy Wyraz. – 1978, nr 24, s. 8
 14. Ostatnia Wieczerza // Twórczość. – 1978, nr 6, s. 5-6 44. Rozmowa nierządnicy z K. Kolumbem na dzień przed podróżą (A. Stolarczykowi) // Prometej. – 1978, nr 8, s. 7
 15. Wigilia (R. Zamojskiemu) // Twórczość. – 1978, nr 6, s. 5
 16. Uwertura Dziadowska // Odgłosy. – 1979, nr 6, s. 6
 17. Pieśń o podróży ; Tropy (B. Pasternakowi) ; Ku pamięci ; Komedia ludzka // Poezja. – 1980, nr 7, s. 74-76
 18. Przed wigilią 1978 roku ; Przed Wielkim Postem ; Ku pamięci ; Podróże // Nowy Wyraz . – 1980, nr 7/8, s. 80-82
 19. Step Boży // życie Literackie. – 1980, nr 6, s. 6
 20. Idyliada (H. Natońskiemu) // Zeszyty Kieleckie. – 1981, s. 142-145
 21. Ireny Ochwanowskiej rozmowa z Bogiem ; Ballada wisielcza // Przemiany. – 1981, nr 1, s. 15
 22. Joanna u psychiatry ; Wódka z Joanną ; Przestrzeganie Joanny // Przemiany. – 1981, nr 9, s. 22 Wiersze z cyklu „Spotkania z Joanną”.
 23. Jutrzenka ; Ireny Ochwanowskiej rozmowa z Bogiem // Twórczość. – 1981, nr 5, s. 87
 24. Pytania intymne // Echo Dnia. – 1981, nr 231, s. 8
 25. Spotkania (R. Miernikowi) ; Lament głupka ; Piosenka na użytek domowy ; Rozmowa nierządnicy z Krzysztofem Kolumbem na dzień przed podróżą (A. Stolarczykowi) ; Próba kabały ; Gdyby nie wiersze pewnie miałbym Żonę ; Pytania intymne ; Fragment sennika // Akcent. – 1982, nr 1, s. 48-51
 26. W moim teatrze Lidii ; Dwugłos // Przemiany. – 1982, nr 1, s. 20
 27. Droga do Polski (A. Grabiwodzie) ; Joanna w ogniu ; Maskarada // Twórczość. – 1983, nr 2, s. 80-81
 28. Czarna Madonna // Twórczość. – 1984, nr 10, s. 62
 29. Fresk wigilijny (K. Jasińskiemu). I-III // Radar. – 1984, nr 51/52, s. 20
 30. O Dante! W mojej wiosce ; 27 III 84 r. // Przemiany. – 1984, nr 7, s. 36
 31. Wigilia za bramą ; Zamiast katechizmu // Twórczość. – 1984, nr 10, s. 62-63
 32. Noc w Grand Hotelu ; Sopot 83 ; Poczta z Atlantydy (A. Lenartowskiemu) // Przemiany . – 1985, nr 9, s. 20
 33. Wielkanoc w Dolinie Józafata ; Polski pasaż // Przemiany. – 1987, nr 4, s. 13.

Z cyklu „Sonety Wielkanocne”. 

 1. Nasza wigilia 1980 roku // Plotkarka. – 1988, nr 12, s. 10 ; // Kielce. – 1990, nr 1, s. 54
 2. Czuwanie wigilijne // Kielce. – 1990, nr 1, s. 55
 3. Wigilia // Kielce. – 1990, nr 1, s. 53
 4. Wigilia za bramą // Kielce. – 1990, nr 1, s. 56
 5. Już konie napojone… // Twórczość. – 1993, nr 8, s. 86
 6. Reszta z wigilii… // Twórczość. – 1993, nr 8, s. 85-86
 7. Romantyczność (Romanowi Bieleniowi) // Twórczość. – 1993, nr 8, s. 85
 8. Apokryf młodopolski // Twórczość. – 1995, nr 11, s. 30
 9. Droga do Polski // Twórczość. – 1995, nr 9, s. 16-17
 10. Oswajanie świtu // Twórczość. – 1995, nr 11, s. 31
 11. Sonet egzekwialny (Jurkowi Fronczykowi pośmiertnie) // Twórczość. – 1995, nr 11, s. 30
 12. Sonet trujący // Twórczość. – 1995, nr 11, s. 31
 13. Koń ; Brat Jakub ; Znaki ; Powtórka z Bursy ; Modlę się // Twórczość. – 1996, nr 10, s. 21-23
 14. The road to Poland (Andrzejowi Grabiwodzie) // Periphery (Ann Arbor). – 1996 nr 1/2, s. 106
 15. America mother of…. // Periphery (Orchard Lake). – 1997, nr 1/2, s. 127
 16. Ballada nieszporowa ; Powroty ; Śmierć Józefa wiersze // Sycyna. – 1997, nr 10, s. 11
 17. Ergo sum ; Mówię wam… // Ikar. – 1997, nr 10, s. 33
 18. ; Homeland ; Jakoś // Fraza. – 1997, nr 4, s. 67-68.

Z cyklu „Las Vegas”.

 1. List do Hanki // Świętokrzyski Kwartalnik Literacki. – 1997, nr 2, s. 32
 2. Nie będzie // Świętokrzyski Kwartalnik Literacki. – 1997, nr 2, s. 8. Wiersz poświęcony Zbigniewowi Nosalowi.
 3. Pełnia ; Egzorcyzm ; Rachunek ; Mniej więcej wiersze // Twórczość. – 1997, nr 4, s. 3-5
 4. Perspektywy wigilijne // Świętokrzyski Kwartalnik Literacki. – 1997, nr 2, s. 33-34
 5. Pół minuty ; Północ // Ikar. – 1997, nr 7/8, s. 34 87. Przypadki Janusza W. // Świętokrzyski Kwartalnik Literacki. – 1997, nr 2, s. 32
 6. You must tame death // Periphery (Orchard Lake). – 1997 nr 1/2 s. 127
 7. Demokratyczny sukces // Ikar. – 1998, nr 6, s. 33
 8. Nic szczególnego ; Thanks’giving ; Próba pisania ; Jakoś ; Proces dorastania // Twórczość. -1998, nr 6, s. 3-5
 9. Do Anioła Stróża // Ikar. – 1999, nr 1, s. 37
 10. Ostatni seans z Julią ; Polowanie ; e-mail-j.christ@new york.com ; Próba odpowiedzi ; Nie ma nic… ; Liryk ; Epitafium wiersze // Nowa Okolica Poetów. – Nr 4 (1999), s. 208-213
 11. Święty Józef // Ikar. – 1999, nr 1, s. 37
 12. Trzeba ; Tożsamość ; Z Krysią Żurowską w Chicago – czerwiec 1985 rok ; Wiara ; Miara ; Résumé // Świętokrzyski Kwartalnik Literacki. – 1999, nr 1, s. 134-138
 13. Zabawa w chowanego ; Gdyby… ; Jestem ; Klezmer ; Christmas time ; Nóż w plecach ; Nauka jazdy ; Koniec miesiąca ; Bez pukania ; Fragment Życiorysu wiersze // Literatura. – 1999, nr 12, s. 32-33
 14. Czas // Ikar. – 2000, nr 1, s. 37
 15. Czas ; Résumé ; Skoro ; W sam raz… ; Psalm o zabiciu wiersze // Twórczość. – 2000, nr 5, s. 3-5
 16. Portret liryczny Ryszarda Miernika // Radostowa. – 2000, nr 7/8, s. 25
 17. Wypominki // Ikar. – 2000, nr 2, s. 31
 18. Odpust w Pełczyskach // 7 Źródeł. – (2001), Nr 3 , s. 553-554
 19. Pieśni o podróży // 7 Źródeł. – Nr 3 (2001), s. 571-572
 20. Woda ; Wiatr ; Mądrość ; Zło ; Poemacik dla niedorostków wiersze // Twórczość. – 2001, nr 7, s. 3-6
 21. Złoto dla spragnionych // 7 Źródeł. – Nr 3 (2001), s. 549-555
 22. Pastorałka bolesna ; Kolęda współczesna ; Kolęda Żarłoczna ; Pastorałka bez wyraźnego adresu ; Kolęda wędrująca // Twórczość. – 2002, nr 11/12 , s. 70-73
 23. [Nie wiadomo] // Poezja Dzisiaj. – Nr 29/30 (2003), s. 214-215
 24. Kantyczka noworoczna // Teraz. – 2004, nr 1, s. 18
 25. Kolęda Modlitewna // Teraz. – 2004, nr 12, s. 1 okł. 108. Liryk ostateczny ; O tych z którymi piłem a których już nie ma… ; Kantyczka noworoczna ; Kantyczka dla jawnogrzesznicy ; Kantyczka dla Hanki // Twórczość. – R. 60, nr 12 (2004), s. 3-6
 26. [Dobry Jezu a nasz Panie nie ustawaj w biegu] ; [Prowadzimy Go do krzyża] ; Podzwonne dla Piotra S. // Twórczość. – R. 61, nr 11 (2005), s. 30-32
 27. Wiersz piąty // Teraz. – 2005, nr 11, s. 7
 28. Wiersz pierwszy // Teraz. – 2005, nr 11, s. 7
 29. Wiersz siódmy // Teraz. – 2005, nr 11, s. 7
 30. [Posyłam ci gołąbka – niech krąży nad domem] ; Mamo, idzie coś złego… ; Małe węzełki strachu ; Za przyjaciół… ; Bo któż to jest poeta… // Twórczość. – R. 62, nr 9 (2006), s. 64-67
 31. Pastorałka o niespełnionych cudach // Teraz. – 2007, nr 12, s. 3
 32. Wigilia z Lidką w tle // Rzeczpospolita (W3). – 2008, nr 285, s. K1
 33. Oswajanie świtu ; Koń ; Pławienie koni ; Sonet trujący ; Musisz oswoić śmierć ; Coraz mniej // Świętokrzyski Kwartalnik Literacki. – 2009, nr 1/2, s. 98-99
 34. Sonet wigilijny niedokończony ; Sonet szalony niedokończony ; Sonet poranny

niedokończony ; Sonet wiedeński niedokończony ; Wigilia z Lidką w tle ; Z Lidką… // Twórczość. – R. 65, nr 12 (2009), s. 57-60

 1. —p // Myśl Polska. – 2010, nr 17/18, s. 12
 2. Pożegnanie ojczyzny. – (żałobne strofy) // Radostowa. – 2010, nr 3/4, s. 28. Po katastrofie smoleńskiej.
 1. FRASZKI
 2. Adam Wolski // Teraz. – 2006, nr 10, s. 16
 3. Adam Ochwanowski // Teraz. – 2006, nr 10, s. 16
 4. Andrzej Kaczmarek // Teraz. – 2006 , nr 10 , s. 16
 5. Andrzej Lenartowski // Teraz. – 2006, nr 10, s. 16
 6. Andrzej Mikulski // Teraz. – 2006 , nr 10 , s. 16
 7. Bogdan Pasternak // Teraz. – 2006, nr 10, s. 16
 8. Bronisław Opałko // Teraz. – 2006, nr 10, s. 16
 9. Henryk Jachimowski // Teraz. – 2006, nr 10, s. 16 128. Jan Lechicki // Teraz. – 2006 , nr 10 , s. 16
 10. Jerzy Daniel // Teraz. – 2006 , nr 10 , s. 16
 11. Marian Rumin // Teraz. – 2006, nr 10, s. 1
 12. Ryszard Miernik // Teraz. – 2006, nr 10, s. 16
 13. Ryszard Pomorski // Teraz. – 2006, nr 10, s. 16
 14. Stanisław Nyczaj // Teraz. – 2006, nr 10, s. 16
 15. Wit Chamera // Teraz. – 2006, nr 10, s. 16
 16. Wojciech Lubawski // Teraz. – 2006, nr 10, s. 16
 1. PROZA
 2. Gawęda prawie współczesna // Słowo Ludu. – 1975, nr 44/45, s. 8
 3. „Głosy” // Słowo Ludu. – 1975, nr 117, s. 8
 4. TEATR
 5. Wigilia Apokalipsy ; reż. Gabriel Gietzky ; Teatr „Bagatela” Kraków. – premiera 8 stycznia 2005 roku
 6. ARTYKUŁY PRASOWE
 7. Nie traćmy pamięci : nieznane wiersze Jerzego Fronczyka // Ikar. – 2000, nr 2, s. 37
 8. Jurek Fronczyk z Bobrzy // Teraz. – 2005, nr 1, s. 6-7
 9. Wczoraj pisze modlitwy dla dzisiaj : jubilat Ryszard Miernik // Teraz. – 2006, nr 6, s. 13
 10. Nieśmiertelne skrzypce Stasia Muchy // Rodowody. – 2010, nr 1, s. 10-11
 1. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA
 2. O BIOGRAFII I TWÓRCZOŚCI

Fragmenty

 1. Ochwanowski Adam / oprac. Jolanta Adamska // W: Biuletyn Informacyjny KKMP 1968-1983. – Kielce, 1983. – S. 54 7 poz. 144. Pieniążek Maria. Poetycki świat Adama Ochwanowskiego // W: Słowo : almanach literacki. – Łódź, 1984. – S. 192-196

O debiutanckim tomiku poezji pt. „Dopóki Żyją matki”. 145. Słowo : II almanach literacki / red. Stanisław Nyczaj. – Łódź ; Kielce, 1987. – S. 295 : Ochwanowski Adam

 1. Adam Ochwanowski // W: Północ / Adam Ochwanowski. – Kraków, cop. 1997. – s. 147. Witkowski Tadeusz. Paradoks peryferii : posłowie // W: Północ / Adam Ochwanowski . – Kraków, cop. 1997. – S. 52-53
 2. Ankieta personalna – Adam Ochwanowski // W: Północ / Adam Ochwanowski. – Kraków, cop. 1997. – s. 149. Adam Ochwanowski // W: Oswajanie świtu / Adam Ochwanowski. – Kielce, 1997. – S. 4 okł.
 3. Ostatni seans z Julią. – Kielce, 2000. – S. 4 okł. : Adam Ochwanowski
 4. Brudnicki Jan Zdzisław. Wśród świętokrzyskich poetów – Adam Ochwanowski // W: Współcześni pisarze Kielecczyzny w oczach krytyków / red. Jan Pacławski. – Kielce, 2002. – S. 104-107
 5. Melkowski Stefan. Adam Ochwanowski // W: Współcześni pisarze Kielecczyzny w oczach krytyków / red. Jan Pacławski. – Kielce, 2002. – S. 60-61
 6. Rogala Stanisław. Współczesne środowisko literackie Kielecczyzny : słownik pisarzy i badaczy literatury. – Kielce, 1999. – S. 177-178 : Adam Ochwanowski
 7. Współcześni pisarze Kielecczyzny : antologia / wybór Krystyna Cel, Jan Lechicki, Stanisław Nyczaj, Irena Żukowska-Rumin. – Kielce, 2000. – S. 534 : Ochwanowski Adam
 8. Mityk Iwona: Adam Ochwanowski // W: Pisarze regionu świętokrzyskiego. Seria 1, t. 10 / pod red. Jana Pacławskiego. – Kielce, 2002. – S. 147-179
 9. Mityk Iwona. Ze współczesnej literatury świętokrzyskiej : sylwetki pisarzy / oprac. red. Małgorzata Marchlewicz. – Kielce, 2004. – S. 129-160 : Problemy egzystencji – Adam Ochwanowski
 10. Jarosz Artur. Pieśni wędrowca // W: Póki co… : wiersze wybrane i ulotne. – Kielce, 2008. – S. 150-151
 11. Mityk Iwona. Adam Ochwanowski // W: Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 8. – Kielce, 2008. – S. 133-168
 12. Żak Stanisław. Rozgniewany błazen // W: Dwunastu gniewnych błaznów / Adam Ochwanowski. – Kielce, 2010. – S. 30-32

Artykuły prasowe

 1. // Kamena. – 1975, nr 23, s. 11
 2. [Krótka notka biograficzna] // Przemiany. – 1977, nr 8, s. 15 162. Mijas Stanisław: Sobótki nad Nidą, czyli wiersze w kapuście // Słowo Ludu. Magazyn. – 1978, nr 983, s. 6
 3. Rams Stanisław: Pagórnica swojaków // Przemiany. – 1979, nr 5, s. 4-5 M.in. A. Ochwanowski.
 4. Notka biograficzna // Echo Dnia. – 1981, nr 231, s. 8
 5. Szukanie Bogów : Adam Ochwanowski o sobie / notował Zbigniew Nosal // Przemiany. – 1982, nr 1, s. 3-4
 6. Miernik Ryszard : Adam znaczy człowiek // Gazeta Kielecka. – 1995, nr 113
 7. Kawiorski Henryk: Wyzwanie rzucone światu // Tygodnik Ponidzia. – 1997, nr z 27 sierpnia
 8. Kozera Grzegorz: Boom na poezję // Słowo Ludu (Wydanie A). – 1998, nr 81, s. 7

Wzmianka o tomikach poezji.

 1. Piskulak Andrzej: Na amerykańskim bruku // Kurier Polski (Wyd. 2 RK). – 1998, nr 138, dod. Kurier Polski (Częstochowa i in.), s. VIII
 2. Tulik Jan: Korespondencja z kraju wolności // Świętokrzyski Kwartalnik Literacki. – 1998, nr 1, s. 109-113 Rec. tomików poezji: Oswajanie świtu i Północ.
 3. Imosa Irena: Powrót po latach // Słowo Ludu (Wydanie Kieleckie). – 1999, nr 283, s. 11
 4. Lenartowski Andrzej: O bombkach dwukolorowych // Słowo Ludu (Wyd. A). – 1999, nr 2108, s. 32
 5. Małachowska-Pasek, Ewa: Przybysz // Nowa Okolica Poetów. – Nr 4 (1999), s. 214-220
 6. Pasternak Bogusław: Adam Ochwanowski i jego przyjaciele // Ikar. – 1999 , nr 5, s. 36

Spotkanie z poezją w Pińczowskim Domu Kultury.

 1. Rogala Stanisław: Emigracja poety (o poezji Adama Ochwanowskiego) // Radostowa. – 1999, nr 3, s. 48
 2. S.N.: Witamy w ZLP! // Ikar. – 1999, nr 9, s. 37 Przyjęcie do ZLP.
 3. Witkowski Tadeusz: Urojone prawo do wygnania // Nowa Okolica Poetów. – Nr 4 (1999)
 4. Antolski Zdzisław: Demaskator marzeń : Adama Ochwanowskiego poezja rozpaczy i nadziei // Radostowa. – 2000, nr 5/6, s. 16-18. Północ, Oswajanie świtu, Ostatni seans z Julią.
 5. Bereza H.: Wypiski // Twórczość. – 2000, nr 3, s. 165 180. Mazanka Jan: Twórcy z Ponidzia : gośćmi Staszowskiego Ośrodka Kultury // Powiat Staszowski. – Nr 1 (2000), s. 10

Biesiada Literacko-Plastyczna z udziałem poety Adama Ochwanowskiego i absolwentki Wydziału Grafiki Artystycznej ASP w Krakowie Anny Chojnackiej.

 1. (nieb) : Malarka i poeta // Echo Dnia (Kielce). – 2000, nr 82, s. 11

Wystawa prac malarki Anny Chojnackiej i promocja tomiku poezji Adama Ochwanowskiego „Ostatni seans z Julią”.

 1. Stępień Jan : Powrót Ochwanowskiego zza wielkiej wody // Akant. – 2000, nr 6, s. 32
 2. Pasternak Bogusław: Adam Ochwanowski // Ikar. – 2001, nr 4, s. 19
 3. Kołodziej Ryszard : Wiersze Adama // Akcent. – 2001, nr 1/2, s. 191-193
 4. Brudnicki Jan Zdzisław: [O Adamie Ochwanowskim] // Świętokrzyski Kwartalnik

Literacki. – 2002, nr 1/2, s. 31-34

W artykule „Wstęp do liryki świętokrzyskiej”.

 1. (imi): Pastorałki dzisiejsze : powstałe na Ponidziu // Słowo Ludu (Ponidzie i in.). – 2003, nr 24, s. 9
 2. (imi): Sabat poetów i pisarzy // Słowo Ludu (Ostrowiec i in.). – 2003, nr 51, s. 8

Promocja tomu kolęd „Śpij kolędo, śpij” w Pińczowie.

 1. Krąż Teresa: Powrót poety : wieczór autorski Adama Ochwanowskiego // Echo Dnia (Świętokrzyskie Busko i in.). – 2003, nr 53, s. 9 .W Pińczowie.
 2. Krąż Teresa: Przytyk poezją : pierwsza prezentacja najnowszego tomiku wierszy Ochwanowskiego odbyła się w Kielcach // Echo Dnia (Świętokrzyskie Busko i in.). – 2003, nr 229, s. 8

Wieczór autorski Adama Ochwanowskiego – prezentacja tomiku wierszy „Erotyki i przytyki” – Kieleckie Centrum Kultury w Kielcach.

 1. (imi): Pastorałki z Ponidzia // Słowo Ludu (Ostrowiec i in.). – 2004, nr 298, s. 7

Zbiór kolęd i pastorałek „Śpij, kolędo, śpij” poety wystawiony w Teatrze Bagatela w Krakowie jako widowisko muzyczne pt. Wigilia apokalipsy”.

 1. Kołodziej Ryszard : Oswajanie biografii // Nowa Okolica Poetów. – 2005, nr 17
 2. (rs): Ochwanowski w Połańcu // Tygodnik Nadwiślański. – 2006, nr 25, s. 14
 3. (ALI): Zrozumieć świat, Żyć piękniej i mądrzej : poetycka majówka w gimnazjum w Cieszkowach // Echo Dnia (Świętokrz. Busko i in.). – 2008, nr 123, s. 9

Spotkanie poetów z Ponidzia Adama Ochwanowskiego i Zdzisława Antolskiego w Gimnazjum imienia Armii Krajowej w Cieszkowach (gmina Czarnocin).

 1. Antolski Zdzisław : Trzej przyjaciele z Ponidzia // Radostowa. – 2008, nr 9/10, s. 4. Felieton – dot. m.in. A. Ochwanowskiego.
 2. Dąbrowski Antoni : OCHWANOWSKI-SHOW czyli repeta erotyków i przytyków // Radostowa. – 2008, nr 9/10, s. 21 O promocji książki Adam Ochwanowskiego „Erotyki i przytyki” (Kielce, 2008). 196. IMOSA, Irena: Poetycka lekcja // Echo Dnia (Świętokrz. Busko i in.). – 2008, nr 68, s. 8

Spotkanie z poetą Adamem Ochwanowskim w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej.

 1. MACIĄGOWSKI, Marek: Specjalnie dla poety : Adam Ochwanowski z wierszami, a przyjaciele nie tylko z dobrym słowem w pałacyku Zielińskiego // Echo Dnia (Kiel.). – 2008, nr 218, s. 18

Promocja tomu poezji „Erotyki i przytyki”; w art. notka biograficzna.

 1. Antolski Zdzisław : Małe ojczyzny // Radostowa. – 2009, nr 11, s. 5. Felieton – dot. m.in. benefisu A. Ochwanowskiego w DŚT.

Wywiady, rozmowy

 1. Nocne rozmowy : Wiersz jak motyl trzepoce, a w oczach pełno piachu // Ikar. – 1997, nr 10, s. 32-33

Wspomnienia.

 1. Moje plany literackie // Ikar. – 1999, nr 10, s. 31
 2. „Dajmy popracować czasowi” : z Adamem Ochwanowskim – autorem nowo wydanego zbioru wierszy „Ostatni seans z Julią” / rozm. Stanisław Nyczaj // Ikar. – 2000, nr 2, s. 30-31
 3. Ostatni seans z Julią. – Kielce, 2000. – S. 92-98 : Rozmowy z Adamem Ochwanowskim. Z rozmowy dla „Ikara” i Tygodnika „Świat Polski”.
 4. (imi): „Nad Nidą” : nowy miesięcznik w Pińczowie / mówi Adam Ochwanowski // Słowo Ludu (Ostrowiec i in.). – 2002, nr 214, s. 8
 5. Z poetą Adamem przy stole / rozm. Janusz Kędracki // Gazeta Wyborcza – Kielce. – 2008, nr 300, s. 5

Nagrody, wyróżnienia

 1. X Konkurs Poetycki o nagrodę „Liry Mazowieckiej” (listopad 1975) – wyróżnienie // Biuletyn Informacyjny KKMP 1968-1983. – Kielce, 1983. – S. 13
 2. Nagroda w Turnieju Jednego Wiersza w ramach IV Lubelskiej Biesiady Literackiej w Gardzienicach (za wiersz „Chwila zadumy”) // Kurier Lubelski. – 1977, nr 160, s. 4
 3. Wyróżnienie w XXVI Ogólnopolskim Jarmarku Poezji „O Laur Prometeja”, org. : KKMP „Gwoźnica” przy ZW ZSMP, Klub Literacki ZNP, MPiK i red. „Prometeja”. // Nowiny. – 1978, nr 121, s. 5 ; // Profile. – 1978, nr 7, s. 33 ; // Prometej. – 1978, nr 7, s. 14
 4. Nagroda miesięcznika „Przemiany” za rok 1981 – za debiut poetycki – tom wierszy „Dopóki Żyją matki” Nagrody „Przemian” 1981 // Przemiany. – 1982, nr 1, s. 1

Wiersze dedykowane A. Ochwanowskiemu

 1. Zamojski Ryszard: Rozmowa z głazem, dwoma mistrzami i Tobą, poeto (A. Ochwanowskiemu) // Słowo Ludu. – 1978, s. 5
 2. Migo Aleksander: Pastorałka bezsenna. Pasyjka o piątej ścianie (A. Ochwanowskiemu) // Życie Literackie. – 1979, nr 46, s. 11
 3. Zamojski Ryszard: Rozmowa z głazem, dwoma mistrzami i Tobą, poeto (A. Ochwanowskiemu) // W: Układ zamknięty : wiersze. – Łódź, 1979. – S. 24-26
 4. Antolski Zdzisław: Jabłka (A. Ochwanowskiemu) // Przemiany. – 1982, nr 6, s. 8
 5. Fronczyk Jerzy: Zjazd (A. Ochwanowskiemu) // Przemiany. – 1982, nr 3, s. 16
 6. Lenartowski Andrzej. Rozkład : . – Kielce, 1983. – S. 23 : Kobieta twojego Życia (żonom A. Ochwanowskiego)
 7. Antolski Zdzisław: Jabłka (A. Ochwanowskiemu) // Okolice. – 1984, nr 8/9, s. 152- 153
 8. Pasternak Bogdan. Znajdziemy (Adamowi Ochwanowskiemu) // W: Słowo : almanach literacki. – Łódź ; Kielce, 1984. – S. 168
 9. Antolski Zdzisław. Jabłka (A. Ochwanowskiemu) // W: Okolica Józefa. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1985. – S. 48
 10. Pasternak Bogdan. Owoc zakazany (A. Ochwanowskiemu) // Radar. – 1985, nr 50, s. 9
 11. Pasternak Bogdan. Wspólne lata (A. Ochwanowskiemu) // W: Sekretne posłanie . – Łódź ; Kielce, 1985. – S. 26
 12. Jarosz Artur. Dzieje poety spisane będą tak lub inaczej… // W: Póki co… : wiersze wybrane i ulotne. – Kielce, 2008. – S. 151-152
 13. Kołomyja-Run Kazimierz: [Jak niesie świętokrzyska fama…]. – (Satyrykon) // Radostowa. – 2009, nr 12, s. 37. Fraszka.

INDEKS OSOBOWY

Indeks zawiera w układzie abecadłowym nazwiska i kryptonimy autorów, opracowujących, redaktorów, recenzentów, ilustratorów, autorów zdjęć oraz osób, którym poświęcone są teksty. Liczby odsyłają do numerów pozycji w tekście bibliografii.

(ALI) 193

Adamska Jolanta 143

Antolski Zdzisław 178, 193-194, 198, 212,  215, 217

(br.a) 7

Bereza H. 179

Bieleń Roman 70

Brudnicki Jan Zdzisław 151, 185

Bursa Andrzej 76

Cel Krystyna wybór 23-24, 154

Chamera Wit 134

Chojnacka Anna 180-181 ; il. 3

Daniel Jerzy 129 ; red. 11-12, 25

Dąbrowski Antoni 195

Drzewucki Janusz 5-8, 10

Fronczyk Jerzy 74, 139-140, 213

Gietzky Gabriel reż. 138

Gołda Janusz 2

Grabiwoda Andrzej 57, 77

(imi) 5, 186-187, 190, 203

Imosa Irena 171, 196

Imosa Michał il. 14

J.D. 2

Jachimowski Henryk 127

Jarosz Artur 157, 220

Jasiński K. 59

Jurkowski Stefan 2

Kaczmarek Andrzej 122

Kalandyk Mariusz 7-8

Kawiorski Henryk 6

Kędracki Janusz rozm. 204

Kołodziej Ryszard 5, 167, 184, 191

Kołomyja-Run Kazimierz 221

Koperski J. zob. Leszin-Koperski J.

Kozera Grzegorz 3, 168

Krassowski Maciej 5, 8

Krąż Teresa 188-189

Krzyżanowski J. 2

Kuncewicz Piotr wstęp 18

Lechicki Jan 128 ; wybór 24, 154

Lenartowski Andrzej 6, 62, 123, 172, 214

Leszin-Koperski J. oprac. 20 ; red. 20 ;  wybór 20

Lubawski Wojciech 135

Maciągowski Marek 197

Małachowska-Pasek Ewa 173

Marchlewicz Małgorzata red. 156

Mazanka Jan 180

Melkowski Stefan 152

Miernik Ryszard 35, 55, 98, 131, 141, 166

Migo Aleksander 210

Mijas Stanisław 162

Mikulski Andrzej 124

Mityk Iwona 155-156, 158

Mucha Stanisław 142

Natoński H. 41, 50

Nosal Zbigniew 83 ; oprac. 165

Nyczaj Stanisław 1, 133 ; red. 145 ; rozm.  201 ; wybór 23-24, 154

Ochwanowska Irena 51, 53

Olszewski T. 2

Opałko Bronisław 126

Pacławski Jan red. 151-152, 155

Pasek Ewa zob. Małachowska-Pasek Ewa

Pasternak Bogdan 47, 125, 174, 183, 216,  218-219

Pęczalski Andrzej fot. 13

Pęczalski Krzysztof fot. 13

Pieniążek Maria 144

Piskulak Andrzej 169

Pomorski Ryszard 132

(rs) 192

Rams Stanisław 163 Rogala Stanisław 153, 175

Rumin Irena zob. Żukowska-Rumin Irena

Rumin Marian 130

Run Kazimierz zob. Kołomyja-Run  Kazimierz

Rzepecki Andrzej 19

S.N. 176

Soplica P. 2

Sowiński Krzysztof 6

Stanik Stanisław 5, 9-10

Stec Elżbietą 26

Stępień Jan 2, 182

Stolarczyk A. 44, 55

Śliwonik Roman wybór 18

Tulik Jan 170

Waśkiewicz A. K. oprac. 20 ; red. 20 ; wybór 20

Witkowski Tadeusz 147, 177

Wolski Adam 120

Zamojski Ryszard 19, 45, 209, 211

Żak Stanisław rec. 3, 5, 7, 159

Żukowska-Rumin Irena wybór 24, 154

Żurowska Krystyna 94